Trang chủ Nhà xưởng Mua bán nhà đất Đăng tin Giới thiệu Hướng dẫn Quảng cáo Ký gửi Kho Xưởng Cho thuê kho xưởng tại Hà Nội Tuyển dụng Liên hệ
  Tất cả  Nhà xưởng cho thuê  Nhà xưởng bán
152458494
Nhà xưởng > Hà Nội
  
TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
1 Cho thuê kho xưởng Từ Liêm 300 m2 - 2000 m2 ( 787 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
2 Cho thuê kho xưởng Nam Từ Liêm 300 m2 - 2000 m2 ( 804 ) 800 Thỏa thuận 22/02/2018
3 Cho thuê kho xưởng Bắc Từ Liêm 300 m2 - 2000 m2 ( 760 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
4 Cho thuê kho xưởng Đan Phượng 600 m2 - 1800 m2 ( 635 ) 1200 Thỏa thuận 22/02/2018
5 Cho thuê kho xưởng Thạch Thất 800 m2 - 6000 m2 ( 853 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
6 Cho thuê kho xưởng Quốc Oai 800 m2 - 8000 m2 ( 922 ) 3000 Thỏa thuận 22/02/2018
7 Cho thuê kho xưởng Long Biên 500 m2 - 2000 m2 ( 971 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
8 Cho thuê kho xưởng Gia Lâm 500 m2 - 2000 m2 ( 798 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
9 Cho thuê kho xưởng Đông Anh 600 m2 - 6000 m2 ( 861 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
10 Cho thuê kho xưởng Mê Linh 600 m2 - 10000 m2 ( 783 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
11 Cho thuê kho xưởng KCN Quang Minh, Mê Linh 600 m2 - 10000 m2 ( 826 ) 5000 Thỏa thuận 22/02/2018
12 Cho thuê kho xưởng Sóc Sơn 800 m2 - 4000 m2 ( 568 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
13 Cho thuê kho xưởng Thanh Trì 600 m2 - 2000 m2 ( 952 ) 600 Thỏa thuận 22/02/2018
14 Cho thuê kho xưởng Thường Tín 800 m2 - 5000 m2 ( 860 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
15 Cho thuê kho xưởng Thanh Oai 800 m2 - 3000 m2 ( 595 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
16 Cho thuê kho xưởng Hoàng Mai 500 m2 - 2000 m2 ( 906 ) 500 Thỏa thuận 22/02/2018
17 Cho thuê kho xưởng Hà Đông 400 m2 - 2000 m2 ( 1065 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
18 Cho thuê kho xưởng Chương Mỹ 600 m2 - 2000 m2 ( 699 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
19 Cho thuê kho xưởng KCN Từ Liêm 800 m2 - 2000 m2 ( 833 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
20 Cho thuê xưởng Quốc Oai 1000 m2 ( 1326 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
21 Cho thuê xưởng Quốc Oai 2000 m2 ( 1343 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
22 Cho thuê xưởng Quốc Oai 3000 m2 ( 1309 ) 3000 Thỏa thuận 22/02/2018
23 Cho thuê xưởng Quốc Oai 5000 m2 ( 1242 ) 5000 Thỏa thuận 22/02/2018
24 Cho thuê xưởng Quốc Oai 6000 m2 ( 1295 ) 6000 Thỏa thuận 22/02/2018
25 Cho thuê xưởng Quốc Oai 8000 m2 ( 1336 ) 8000 Thỏa thuận 22/02/2018
26 Cho thuê xưởng Hà Đông ( 1775 ) 200 Thỏa thuận 22/02/2018
27 Cho thuê xưởng Hà Đông 500 m2 ( 1316 ) 500 Thỏa thuận 22/02/2018
28 Cho thuê xưởng Hà Đông 800 m2 ( 1308 ) 800 Thỏa thuận 22/02/2018
29 Cho thuê xưởng Hà Đông 1000 m2 ( 1277 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
30 Cho thuê xưởng Hà Đông 2000 m2 ( 1268 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
31 Cho thuê xưởng Hà Đông 2500 m2 ( 1223 ) 2500 Thỏa thuận 22/02/2018
32 Cho thuê xưởng Hà Đông 3000 m2 ( 1213 ) 3000 Thỏa thuận 22/02/2018
33 Cho thuê xưởng Chương Mỹ 2000 m2 ( 1148 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
34 Cho thuê xưởng Chương Mỹ 1000 m2 ( 1209 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
35 Cho thuê xưởng Chương Mỹ 600 m2 ( 1197 ) 600 Thỏa thuận 22/02/2018
36 Cho thuê xưởng Chương Mỹ ( 1161 ) 800 Thỏa thuận 22/02/2018
37 Cho thuê xưởng Thanh Oai ( 1170 ) 500 Thỏa thuận 22/02/2018
38 Cho thuê xưởng Thanh Oai 800 m2 ( 1107 ) 800 Thỏa thuận 22/02/2018
39 Cho thuê xưởng Thanh Oai 1000 m2 ( 1097 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
40 CHO THUÊ KHO XƯỞNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM 300 M2 - 2000 M2 ( 600 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
41 CHO THUÊ KHO XƯỞNG KCN TỪ LIÊM ( 634 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
42 CHO THUÊ KHO XƯỞNG HOÀI ĐỨC ( 853 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
43 CHO THUÊ KHO XƯỞNG HOÀI ĐỨC 500 M2 - 2000 M2 ( 792 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
44 CHO THUÊ KHO XƯỞNG CỤM CN LAI XÁ ( 835 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
45 CHO THUÊ KHO XƯỞNG HÀ ĐÔNG ( 885 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
46 CHO THUÊ KHO XƯỞNG HÀ ĐÔNG 300 M2 - 2000 M2 ( 883 ) 500 Thỏa thuận 22/02/2018
47 CHO THUÊ KHO XƯỞNG THANH OAI 800 M2 - 2000 M2 ( 567 ) 800 Thỏa thuận 22/02/2018
48 CHO THUÊ KHO XƯỞNG THANH OAI ( 569 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
49 CHO THUÊ KHO XƯỞNG QUỐC OAI ( 863 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
50 CHO THUÊ KHO XƯỞNG QUỐC OAI 800 M2 - 8000 M2 ( 857 ) 3000 Thỏa thuận 22/02/2018
51 CHO THUÊ KHO XƯỞNG CHƯƠNG MỸ 600 M2 -2000 M2 ( 627 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
52 CHO THUÊ KHO XƯỞNG CHƯƠNG MỸ ( 638 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
53 CHO THUÊ KHO XƯỞNG ĐAN PHƯỢNG ( 545 ) 1500 Thỏa thuận 22/02/2018
54 Cho thuê kho xưởng Đan Phượng 600 m2 - 1800 m2 ( 528 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
55 CHO THUÊ KHO XƯỞNG THẠCH THẤT ( 834 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
56 CHO THUÊ KHO XƯỞNG THẠCH THẤT 1000 M2 - 6000 M2 ( 791 ) 5000 Thỏa thuận 22/02/2018
57 CHO THUÊ KHO XƯỞNG THƯỜNG TÍN 1000 M2 - 6000 M2 ( 826 ) 5000 Thỏa thuận 22/02/2018
58 CHO THUÊ KHO XƯỞNG THƯỜNG TÍN ( 849 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
59 CHO THUÊ KHO XƯỞNG LONG BIÊN ( 790 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
60 Cho thuê kho xưởng 1200 m2 KCN Quang Minh ( 1669 ) 1200 Thỏa thuận 22/02/2018
61 Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội ( 1809 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
62 Cho thuê kho xưởng huyện Gia Lâm 400 m2 – 2500 m2 ( 2565 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
63 Cho thuê kho xưởng quận Cầu Giấy ( 2755 ) 800 Thỏa thuận 22/02/2018
64 Cho thuê kho xưởng huyện Mê Linh ( 2659 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
65 Bán đất công nghiệp 2 hec ta tại Hà Nội ( 1722 ) 2000 Thỏa thuận 22/02/2018
66 Cho thuê xưởng tại Đông Anh và Thanh Trì ( 1723 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
67 Cho thuê kho xưởng 3000m2 tại Đông Anh ( 2571 ) 1200 Thỏa thuận 22/02/2018
68 Cho thuê xưởng Khu Công Nghiệp Phùng, Hà Nội ( 1250 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
69 Cho thuê xưởng KCN Nam An Khánh trên 400 m2 ( 2759 ) 400 Thỏa thuận 22/02/2018
70 Cho thuê kho xưởng KCN Vĩnh Tuy 1200 m2 ( 2797 ) 1000 Thỏa thuận 22/02/2018
Trang 1  2  3  4   Trang sau 
Nhà xưởng, , Hà Nội, ,nha xuong, kho xuong, nhà xưởng, kho xưởng 2

Copyright © 2009 NHAXUONG.INFO All rights reserved.

SBG TRADING AND TECHNOLOGY .,JSC.  ADD.: No 6/108 BUI XUONG TRACH ST., THANH XUAN DIST., HA NOI CITY.

Hotline: 0916000008

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG - CHO THUÊ KHO XƯỞNG - NHÀ XƯỞNG HÀ NỘI - NHÀ XƯỞNG TP HCM - NHÀ XƯỞNG BÌNH DƯƠNG - NHÀ XƯỞNG ĐỒNG NAI - NHÀ XƯỞNG HƯNG YÊN - KÝ GỬI KHO XƯỞNG

Thảm cao su chống tĩnh điệnQUẦN ÁO CHỐNG TĨNH ĐIỆN -  LG Optimus G f180điện thoại sky - thiet ke web gia re , tao web mien phi ,  sửa chữa điện thoại  | sửa chữa iphone | THẢM CAO SU CHỐNG TĨNH ĐIỆN - Kính lúp LT-86A, Kính Lúp LT-86B, Kính Lúp LT-86C - Giá kệ wire rackSản phẩm inox phòng sạch - Kính hiển vi soi nổi Đèn Led dùng cho kính hiển vi -Mắt kính hiển vi soi nổi - GHẾ CHỐNG TĨNH ĐIỆN THẢM DÍNH BỤI PHÒNG SẠCH  - Bất động sản,  cây cảnh,  mua ban nha dat, nhà đất, nha dat,nha xuong, nhaxuongCho thuê nhà xưởng, cho thuê kho xưởng, nhà xưởng cho thuê , kho xưởng cho thuêthiết bị công nghiệp, Hóa chất, thiết bị vệ sinh, Chống tĩnh điện,
Thảm cao su chống tĩnh điện , Máy Hút Bụi Phòng Sạch CR 5050N , Kính hiển vi soi nổi , Kính hiển vi kết nối màn hình LCD , Kính hiển vi kết nối máy tính , Ghế chống tĩnh điện , Quạt ion thổi SL001 , Quạt thổi ion để bàn vỏ inox , Quạt thổi ion 2, 3, 4 cửa , Giá kệ wire rack, inox và xe đẩy hàng , Kính lúp kẹp bàn LT86A, F500A , Kính lúp kẹp bàn LT86B, F500B , Kính lúp kẹp bàn LT86C, F500C , Thảm dính bụi phòng sạch , Đèn Led lắp cho kính hiển vi , Màng nhựa PVC mắt cáo chống tĩnh điện , Mắt kính hiển vi soi nổi WF10X/20 , Dây tiếp đất chống tĩnh điện , Quả cầu tiếp địa chống tĩnh điện , Bộ lọc HEPA cho máy hút bụi CR 5050N , Túi lọc Polyeste cho máy hút bụi CR 5050N , Máy đo điện trở bề mặtMáy hút bụi phòng sạch CR-5050SMáy hút bụi CR-5050S

                                                          ( Nội dung bài viết và sản phẩm đăng bởi các thành viên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính pháp lý)

 

3 - 152458496