Trang chủ Nhà xưởng Mua bán nhà đất Đăng tin Giới thiệu Hướng dẫn Quảng cáo Ký gửi Kho Xưởng Cho thuê kho xưởng tại Hà Nội Tuyển dụng Liên hệ
  Tất cả  Nhà xưởng cho thuê  Nhà xưởng bán
152458412
Nhà xưởng > Hưng Yên
  
TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
1 Công ty tôi cho thuê 1300m2, 2800m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ, Hư... ( 575 ) 1300 Thỏa thuận 28/02/2017
2 Cho thuê 1000, 2200, 3000m2 kho xưởng tại Phố Nối Yên Mỹ Hưn... ( 571 ) 2200 Thỏa thuận 28/02/2017
3 Công ty tôi có kho xưởng cho thuê 1200, 2700 tại TT Vương Ti... ( 547 ) 2700 Thỏa thuận 27/02/2017
4 Cho thuê kho xưởng 820m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ Hưng Yên ( 625 ) 820 Thỏa thuận 24/02/2017
5 Chúng tôi có 1200, 1400, 2700, 3000m2 kho xưởng cho thuê tại... ( 518 ) 1200 Thỏa thuận 24/02/2017
6 Công ty C&C cho thuê kho xưởng 800m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ Hư... ( 613 ) 800 Thỏa thuận 23/02/2017
7 Kho xưởng 800, 1000, 1500, 3800m2 cần cho thuê tại Phố Nối A... ( 590 ) 1500 Thỏa thuận 23/02/2017
8 Chính chủ Cho thuê 800m2 kho xưởng tại Phố Nối B Yên Mỹ Hưng... ( 626 ) 800 Thỏa thuận 22/02/2017
9 Công ty C&C cho thuê 1000, 1500, 2500, 3000m2 tại TT Vương T... ( 528 ) 2500 Thỏa thuận 21/02/2017
10 Công ty tôi cho thuê 2 kho 1300m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ, Hưng... ( 542 ) 1300 Thỏa thuận 21/02/2017
11 Chúng tôi cho thuê 1000, 1500, 2500, 3000m2 tại TT Vương Tiê... ( 490 ) 2500 Thỏa thuận 21/02/2017
12 Kho xưởng tại Phố Nối A, Hưng Yên cho thuê diện tích 3800m2 ... ( 592 ) 3800 Thỏa thuận 21/02/2017
13 Cần cho thuê gấp 12.000m2 đất làm kho xưởng tại Ân Thi Hưng... ( 335 ) 12000 Thỏa thuận 20/02/2017
14 Công ty C&C có nhiều xưởng cho thuê Tại Thị Trấn Vương, Tiên... ( 508 ) 1500 Thỏa thuận 20/02/2017
15 Tôi Cho thuê 800m2 kho xưởng tại Phố Nối B Yên Mỹ Hưng Yên ( 549 ) 800 Thỏa thuận 20/02/2017
16 Tôi cho thuê gấp 3800m2 nhà xưởng còn trống tại Phố Nối A, H... ( 576 ) 3800 Thỏa thuận 20/02/2017
17 Chính chủ cho thuê 2 xưởng rộng 1300m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ,... ( 532 ) 1300 Thỏa thuận 20/02/2017
18 Nhà xưởng cần cho thuê 1300m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ, Hưng Yên ( 581 ) 1300 Thỏa thuận 18/02/2017
19 Tôi cần cho thuê đất làm kho xưởng tại Ân Thi Hưng Yên rộng ... ( 323 ) 12000 Thỏa thuận 17/02/2017
20 Nhà kho, xưởng Tại Thị Trấn Vương, Tiên Lữ Hưng Yên cần cho ... ( 507 ) 800 Thỏa thuận 17/02/2017
21 Cho thuê kho xưởng với diện tích 1300m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ... ( 618 ) 1300 Thỏa thuận 17/02/2017
22 Cho thuê gấp 2 kho rộng 1300m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ, Hưng Yê... ( 579 ) 1300 Thỏa thuận 16/02/2017
23 Cho thuê nhà xưởng Hưng Yên ( 621 ) 1000-3000 m2 35 Tr/T 16/02/2017
24 Nhà xưởng, kho cho thuê 900m2 Tại Thị Trấn Vương, Tiên Lữ Hư... ( 540 ) 900 Thỏa thuận 16/02/2017
25 Nhà xưởng, kho 850m2 cho thuê tại Phố Nối B Yên Mỹ Hưng Yên ( 600 ) 800 Thỏa thuận 16/02/2017
26 12.000m2 đất làm kho xưởng cần cho thuê tại Ân Thi Hưng Yên ( 352 ) 12000 Thỏa thuận 15/02/2017
27 Công ty chúng tôi có nhiều diện tích kho xưởng cho thuê Tại ... ( 515 ) 900 Thỏa thuận 15/02/2017
28 Công ty chúng tôi có kho xưởng 1300m2 cần cho thuê tại Phố N... ( 580 ) 1300 Thỏa thuận 15/02/2017
29 Cho thuê 1300m2 kho xưởng tại Phố Nối B Yên Mỹ, Hưng Yên ( 584 ) 1300 Thỏa thuận 14/02/2017
30 Công ty C&C cho thuê kho xưởng với nhiều diện tích Tại Thị T... ( 501 ) 900 Thỏa thuận 14/02/2017
31 Chính chủ cho thuê gấp 12.000m2 đất tại Ân Thi Hưng Yên thíc... ( 331 ) 12000 Thỏa thuận 14/02/2017
32 Tôi cần cho thuê gấp 12.000m2 đất tại Ân Thi Hưng Yên thích... ( 338 ) 12000 Thỏa thuận 13/02/2017
33 Mặt bằng kho xưởng với nhiều diện tích Tại Thị Trấn Vương, T... ( 165 ) 900 Thỏa thuận 13/02/2017
34 Cho thuê gấp kho xưởng 1300m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ, Hưng Yên ( 530 ) 1300 Thỏa thuận 13/02/2017
35 Cho thuê kho xưởng 800m2 cụm CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên ( 749 ) 800 Thỏa thuận 10/02/2017
36 Cho thuê kho xưởng 2000m2 cụm CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yê... ( 707 ) 2000 Thỏa thuận 10/02/2017
37 Cho thuê kho xưởng 2600m2 cụm CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yê... ( 757 ) 2600 Thỏa thuận 10/02/2017
38 Cho thuê kho xưởng 2400m2 Như Quỳnh, Hưng Yên ( 475 ) 2400 Thỏa thuận 10/02/2017
39 Cho thuê kho xưởng 6000m2 tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên ( 749 ) 6000 Thỏa thuận 10/02/2017
40 Cho thuê 2 kho xưởng 3300m2 & 2300m2 tại Như Quỳnh, Văn Lâm,... ( 912 ) 3300 Thỏa thuận 09/02/2017
41 Chính chủ cho thuê 800m2 kho xưởng tại Phố Nối B Yên Mỹ Hưng... ( 589 ) 800 Thỏa thuận 08/02/2017
42 Cần cho thuê gấp 12.000m2 đất tại Ân Thi Hưng Yên thích hợp... ( 338 ) 12000 Thỏa thuận 08/02/2017
43 Chính chủ cho thuê gấp 1100m2 kho xưởng Tại Thị Trấn Vương, ... ( 539 ) 1100 Thỏa thuận 08/02/2017
44 Kho xưởng cho thuê 2100m2 tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. ( 588 ) 2100 Thỏa thuận 08/02/2017
45 Chính chủ cho thuê gấp 800m2 kho xưởng tại Phố Nối B Yên Mỹ ... ( 571 ) 800 Thỏa thuận 08/02/2017
46 Cho thuê 800m2 kho xưởng tại KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yê... ( 738 ) 800 Thỏa thuận 08/02/2017
47 Tôi cho thuê 1500m2 kho xưởng Tại Thị Trấn Vương, Tiên Lữ Hư... ( 506 ) 1500 Thỏa thuận 08/02/2017
48 Cho thuê 12.000m2 đất tại Ân Thi Hưng Yên thích hợp làm nhà... ( 341 ) 12000 Thỏa thuận 08/02/2017
49 Cho thuê gấp kho xưởng Tại Thị Trấn Vương, Tiên Lữ Hưng Yên ( 533 ) 1000 Thỏa thuận 07/02/2017
50 Cho thuê gấp kho xưởng 2300m2 tại Mỹ Hào, Hưng Yên ( 582 ) 2300 Thỏa thuận 07/02/2017
51 Cho thuê 1000, 1500, 2000, 3000m2 Tại Thị Trấn Vương, Hưng Y... ( 503 ) 1000 Thỏa thuận 07/02/2017
52 Cho thuê kho xưởng 1000,1500,2000,3000m2 khu vực Thị Trấn Vư... ( 470 ) 1500 Thỏa thuận 06/02/2017
53 Nhà xưởng, nhà kho 1400m2 cho thuê tại Phố Nối A,Yên Mỹ Hưng... ( 596 ) 1400 Thỏa thuận 12/01/2017
54 Tôi cho thuê mặt bằng nhà xưởng diện tích 2000m2 tại Tân Qua... ( 663 ) 2000 Thỏa thuận 12/01/2017
55 Cần cho thuê gấp 1700m2 tại Phố Nối A, Yên Mỹ Hưng Yên ( 621 ) 1700 Thỏa thuận 10/01/2017
56 1500m2 kho xưởng cho thuê tại CN Tân Quang, Văn Lâm Hưng Yê... ( 637 ) 1500 Thỏa thuận 09/01/2017
57 Chính chủ cho thuê nhà kho, xưởng tại Phố Nối A, Yên Mỹ Hưng... ( 595 ) 800 Thỏa thuận 09/01/2017
58 Chính chủ cho thuê gấp 1400m2 kho xưởng tại Phố Nối A, Yên M... ( 610 ) 1400 Thỏa thuận 06/01/2017
59 Kho xưởng tại CCN Tân Quang, Văn Lâm Hưng Yên 1700m2 cần ch... ( 611 ) 1700 Thỏa thuận 04/01/2017
60 Cho thuê nhà kho, xưởng 2100m2 tại Phố Nối B Yên Mỹ Hưng Yên ( 563 ) 2100 Thỏa thuận 04/01/2017
61 Cho thuê nhà kho, nhà xưởng 1600m2 tại CCN Tân Quang, Văn Lâ... ( 669 ) 1600 Thỏa thuận 03/01/2017
62 Kho xưởng cần cho thuê gấp 1300m2 tại Phố Nối A, Yên Mỹ Hưng... ( 307 ) 1300 Thỏa thuận 03/01/2017
63 Cho thuê nhà kho, nhà xưởng 1500m2 tại Mỹ Hào, Hưng Yên ( 642 ) 1500 Thỏa thuận 30/12/2016
64 Công ty C&C cho thuê kho xưởng tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng ... ( 653 ) 1800 Thỏa thuận 29/12/2016
65 1200m2 kho xưởng tại Phố Nối B Yên Mỹ Hưng Yên, có chống nón... ( 614 ) 1200 Thỏa thuận 29/12/2016
66 Mặt bằng nhà kho, xưởng 2300m2 cho thuê tại Phố Nối A, Yên ... ( 593 ) 2300 Thỏa thuận 28/12/2016
67 Cho thuê mặt bằng kho xưởng 1400m2 tại Phố Nối B, Yên Mỹ, Hư... ( 586 ) 1400 Thỏa thuận 28/12/2016
68 Cần cho thuê gấp 1000m2 kho xưởng tại Phố Nối A, Yên Mỹ Hưng... ( 578 ) 1000 Thỏa thuận 27/12/2016
69 Nhà xưởng, kho cho thuê tại cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Hưng Y... ( 682 ) 2100 Thỏa thuận 27/12/2016
70 Kho xưởng cần cho thuê 1900m2 tại Tân Quang Văn Lâm , Hưng ... ( 698 ) 1900 Thỏa thuận 26/12/2016
Trang 1  2  3  4  5   Trang sau 
Nhà xưởng, , Hưng Yên, ,nha xuong, kho xuong, nhà xưởng, kho xưởng 3

Copyright © 2009 NHAXUONG.INFO All rights reserved.

SBG TRADING AND TECHNOLOGY .,JSC.  ADD.: No 6/108 BUI XUONG TRACH ST., THANH XUAN DIST., HA NOI CITY.

Hotline: 0916000008

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG - CHO THUÊ KHO XƯỞNG - NHÀ XƯỞNG HÀ NỘI - NHÀ XƯỞNG TP HCM - NHÀ XƯỞNG BÌNH DƯƠNG - NHÀ XƯỞNG ĐỒNG NAI - NHÀ XƯỞNG HƯNG YÊN - KÝ GỬI KHO XƯỞNG

Thảm cao su chống tĩnh điệnQUẦN ÁO CHỐNG TĨNH ĐIỆN -  LG Optimus G f180điện thoại sky - thiet ke web gia re , tao web mien phi ,  sửa chữa điện thoại  | sửa chữa iphone | THẢM CAO SU CHỐNG TĨNH ĐIỆN - Kính lúp LT-86A, Kính Lúp LT-86B, Kính Lúp LT-86C - Giá kệ wire rackSản phẩm inox phòng sạch - Kính hiển vi soi nổi Đèn Led dùng cho kính hiển vi -Mắt kính hiển vi soi nổi - GHẾ CHỐNG TĨNH ĐIỆN THẢM DÍNH BỤI PHÒNG SẠCH  - Bất động sản,  cây cảnh,  mua ban nha dat, nhà đất, nha dat,nha xuong, nhaxuongCho thuê nhà xưởng, cho thuê kho xưởng, nhà xưởng cho thuê , kho xưởng cho thuêthiết bị công nghiệp, Hóa chất, thiết bị vệ sinh, Chống tĩnh điện,
Thảm cao su chống tĩnh điện , Máy Hút Bụi Phòng Sạch CR 5050N , Kính hiển vi soi nổi , Kính hiển vi kết nối màn hình LCD , Kính hiển vi kết nối máy tính , Ghế chống tĩnh điện , Quạt ion thổi SL001 , Quạt thổi ion để bàn vỏ inox , Quạt thổi ion 2, 3, 4 cửa , Giá kệ wire rack, inox và xe đẩy hàng , Kính lúp kẹp bàn LT86A, F500A , Kính lúp kẹp bàn LT86B, F500B , Kính lúp kẹp bàn LT86C, F500C , Thảm dính bụi phòng sạch , Đèn Led lắp cho kính hiển vi , Màng nhựa PVC mắt cáo chống tĩnh điện , Mắt kính hiển vi soi nổi WF10X/20 , Dây tiếp đất chống tĩnh điện , Quả cầu tiếp địa chống tĩnh điện , Bộ lọc HEPA cho máy hút bụi CR 5050N , Túi lọc Polyeste cho máy hút bụi CR 5050N , Máy đo điện trở bề mặtMáy hút bụi phòng sạch CR-5050SMáy hút bụi CR-5050S

                                                          ( Nội dung bài viết và sản phẩm đăng bởi các thành viên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính pháp lý)

 

3 - 152458413